Efter generalforsamlingen d. 27.okt.2016 en følgende personer engageret i Bylauget


Karsten
Hansen
     30322707
Formand
indtil 2017
Torben Færch Olesen      60406599 bestyrelsesmedlem
indtil 2018
Lisbet Svendsen      20946052 bestyrelsesmedlem
indtil 2018
Morten
Bjerrum
 46419175
 51615333
bestyrelsesmedlem
indtil 2017
Bo Sommerlund  86262004
 28592004
kasserer / webamatør indtil 2017
Thomas
Finderup
    28802508 suppleant indtil 2017
Anette Stark
suppleant indtil 2017
Jørgen Vedel
revisor indtil 2017

Suppleanter deltager i møder på lige fod med ikke-suppleanter.

Mail sendt til adressen  bylauget@herslev.dk  videresendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.