Efter generalforsamlingen d. 8.nov.2018 en følgende personer engageret i Bylauget


Morten
Bjerrum
  46419175
  51615333
Formand
indtil 2020
Torben Færch Olesen   60406599 Kasserer
indtil 2020
Karsten
Hansen
  30322707
bestyrelsesmedlem
indtil 2020
Henning
Jensen
  27606620
bestyrelsesmedlem
indtil 2019
Peter
Frimand
  31164139
bestyrelsesmedlem
indtil 2019
Thomas
Finderup
  28802508 suppleant indtil 2020
Monique
Årnes
  60199619 
suppleant indtil 2020
Bo
Sommerlund
  86262004
  28592004
webamatør
indtil videre
Jørgen Vedel
revisor indtil 2019

Suppleanter deltager i møder på lige fod med ikke-suppleanter.

Mail sendt til adressen  bylauget@herslev.dk  videresendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.