Efter generalforsamlingen d. 26.okt.2017 en følgende personer engageret i Bylauget


Karsten
Hansen
     30322707
Formand
indtil 2018
Torben Færch Olesen      60406599 bestyrelsesmedlem
indtil 2018
Morten
Bjerrum
  46419175
  51615333
bestyrelsesmedlem
indtil 2018
Henning
Jensen
 
bestyrelsesmedlem
indtil 2019
Peter
Frimand
 
bestyrelsesmedlem
indtil 2019
Thomas
Finderup
    28802508 suppleant indtil 2018
Monique
Årnes
    60199619 
suppleant indtil 2018
Bo
Sommerlund
  86262004
  28592004
webamatør
indtil videre
Jørgen Vedel
revisor indtil 2018

Suppleanter deltager i møder på lige fod med ikke-suppleanter.

Mail sendt til adressen  bylauget@herslev.dk  videresendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.