Alle, der bor i Herslev og umiddelbare opland, er medlem af Bylauget. Kontingent og bidrag er frivilligt og på den årlige generalforsamling i oktober vælges en bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Der er lignende bylaug i Kattinge og Gevninge.

Herslev Bylaug blev oprettet i 1978 for at skabe sammenhold i landsbyen og varetage beboernes interesser.

Lokalsamfundet  har i de sidste 25 år ændret karakter, og ikke mindst ændringerne i landbruget har spillet ind. Men allerede i 1947 blev skolen lukket og flyttet til Trællerup. Skolen blev til plejehjem, men også plejehjemmet er nu nedlagt (1993). Købmanden måtte lukke i 1997 og byens beboere arbejder for det meste i et meget stort opland. Behovet for at fastholde et fællesskab trods tidens ændringer var åbenbart.

Vandværket er stadig lokalt og forsyner landsbyen med dejligt drikkevand, menighedsrådet står for det kirkelige arbejde og bylauget holder efter bedste evne sammen på resten  - til tider i et samarbejde med menighedsrådet.

Børnene går på musikskole i Lejre, til fodbold i Gevninge og til Gymnastik i Gadstrup. Vi svømmer i Roskilde, når vi helst vil indendørs, men ellers er Herslev Strand et godt bud på rent vand.

I den nye  Lejre storkommune (Lejre, Bramsnæs og Hvalsø) bliver der endnu længere til rådhuset og bylauget vil sikre, at Herslev ikke glemmes.