Forårsbrev 2013

Herslev Bylaug har endnu en gang haft et spændende og aktivitetsfyldt år.I slutningen af august arrangerede vi loppemarked på p-pladsen foran kirken. Vejret drillede os lidt, og der var ikke så mange sælgere og gæster som vi havde håbet. I år har vi derfor umiddelbart valgt at pille arrangementet af aktivitetskalenderen, men vi tager det gerne op igen, hvis der viser sig fornyet interesse i byen. Vejret var måske også årsag til at sommerfesten i starten af september blev fejret af lidt færre gæster end tidligere år. Men festet blev der nu alligevel til ud på de små timer og det var som altid rigtig hyggeligt at få hilst på nye og gamle ansigter i byen.

 Som noget nyt var bylauget i 2012 med i Region Sjællands Vandrefestival. Vi arrangerede en ’Sansetur’ rundt i byen, der bød på en vandring med lokal guide suppleret af flere lokale fortællere. Starten gik fra Herslev Kirke, forbi den gamle smedje, til stranden og havnen, tilbage gennem byen, forbi den gamle skole, omkring den gamle branddam, og endte til sidst hos bryggeren, der viste rundt og fortalte om ølbrygning og Herslev Bryghus’ historie. Bestyrelsen kunne efter generalforsamlingen i oktober byde velkommen til et par nye medlemmer, Kate og Tina, og kort efter kastede vi os over en af byens traditionsrige arrangementer - juletræstænding på 1. søndag i advent.

Sneen faldt blidt over byen og gjorde sammen med julemand, godteposer og byens eget juletræ sit til at alle kom i dejlig julehumør. I februar i år blev der inviteret til fastelavnsfest og godt 50 glade børn og voksne troppede op i flotte kostumer, klar til at slå katten af tønden og nyde lækre hjemme lavede fastelavnsboller i kirkens menighedshus. Som en del af livet i Herslev har vi i de sidste mange måneder haft jordbunker, gravemaskiner, afspærrede veje, manglende asfalt og hårdtarbejdende folk omkring os. Det skyldtes først nedgravningaf elkabler og opsætning af nye gadelamper, og efterfølgende gravearbejde til separatkloakering til byens husstande. Det meste af dette arbejde er nu overstået, hvilket vi beskriver nærmere senere i dette nyhedsbrev. Så der er god grund til at nyde, at foråret for alvor har sneget sig ind på os med længere og lysere dage til følge – og med flere nye aktiviteter og festligheder i vores lille by!

  Aktivitetskalender

• 23. juni: Skt. Hans bål v/ Herslev Strand

• 24. august: Herslevs sommerfest

• 24. oktober: Generalforsamling, Herslev Bylaug

• 1. december: Juletræstænding

• 1. marts 2014: Fastelavnfest


  Skt. Hans aften v. Herslev Strand

Vi har i mange år talt om, at vores smukke strand kunne være den perfekte ramme for en dejlig Skt. Hans aften. Derfor har vi i år besluttet at gøre noget ved det - og h åber at I som byens borgere har lyst til at bakke op og være med. Fra kl. 18.00 mødes vi på stranden ved Herslev Strand Sejlklubs medbragt egen mad og drikke. Der tændes op i grillen som man har mulighed for at bruge. Skt. Hans bålet tændes ca. kl. 19.30 (på græsarealet ved gyngerne).

Bålet etableres af Bylauget dagen før Skt. Hans aften ved hjælp af bidrag fra graveren ved Herslev Kirke. Vi opfordrer herudover byens borgere til at komme forbi med tørt kvas / grene fra haven. Men husk, at det først må lægges på dagen før, af hensyn til dyrene, der ellers gemmer sig i bålet. Og venligst kun rene grene og kviste, ikke træaffald (behandlet).

Generalforsamling & borgermøde 2013 – Mød Lejre kommunes borgmester

Som Herslev borgere kommer vi i fremtiden til at bo ved en nationalpark. Forligsparterne med miljøminister Ida Auken i spidsen besluttede i december 2012 at sige ja til etableringen af Nationalpark Roskilde-Lejre, og der arbejdes nu for en lov der skal realisere planerne.

På årets generalforsamling i Herslev Bylaug har vi inviteret Lejre kommunes borgmester Mette Touborg til at komme og præsentere projektet. Hun fortæller bl.a.: ”Når man har noget smukt, skal man dele! Vi har en enestående natur, som i kombination med vores kulturhistoriske attraktioner vil gøre besøget i vores kommende nationalpark til en stor oplevelse. Med nationalparken får vi nu mulighed for at passe ekstra godt på noget særegent”.

På www.skjoldungelandet.dk kan I læse nærmere om planer og visioner for den kommende nationalpark, ligesom den tidligere omdelte brochure "Fra Skoldungeland til Nationalpark kan downloades, og man kan tilmelde sig nyhedsbrev og få de seneste nyheder om nationalparkprojektet.

Har du konkrete spørgsmål, som du gerne vil have Mette Touborg skal svare på ved generalforsamlingen, er du velkommen til at sende dem til bestyrelsesmedlem Kate Skjærbæk Rasmussen:kate.skjaerbaek@gmail.com senest den 1. oktober. Vi kan ikke love, at Mette besvarer alle spørgsmålene, men hun vil gøre et forsøg.

Separatkloakering

Kloakarbejdet i etape 1 og 2 er nu færdigt, og der mangler kun retablering af rabatter og belægning samt oprydning.

Der udlægges foreløbig asfalt i den kommende tid, afhængig af vejrforhold. Endelig
asfalt udlægges i 2014.

Etape 3, som omfatter ledninger i Mosevang og tilkobling til regnvandsbassin,
afventer landzonetilladelse til bassinet. Når der foreligger afgørelse herom, opstartes denne etape. Her vil der dog kun være aktivitet i Mosevang og området omkring søen.

Vejprojekter på vej

Som følge af et samarbejde mellem Herslev Bylaug og Lejre Kommune vil der, når
Lejre Forsyning er færdige med deres gravearbejde, påbegyndes en række trafik sikkerhedsinitiativer i og omkring byen.

Krydset Herslev Bygade/Bognæsvej vil blive markeret med et belægningsbånd på tværs af kørebanen. Der vil komme en tydeligere markering af vigepligten fra Bognæsvej ved Herslev Bygade, en tydeligere markering af sving på Herslevvej sydvest for byen samt etablering af en synlig adskillelse mellem parkeringspladsen f oran kirken og Herslev Bygade.

Læs mere på: www.lejre.dk/Projekter.8496.aspx

Nye bestyrelsesmedlemmer efterlyses


Herslev Bylaug består af frivillige kræfter blandt byens borgere. Ved den kommende generalforsamling vil et par af de nuværende bestyrelsesmedlemmer træde tilbage, og vi opfordrer derfor stærkt til, at alle venligst overvejer, om man kunne have lyst til at give et par år til fællesskabet og hermed være med til at sikre, at vi fortsat kan byde på spændende aktiviteter og fremdrift i vores lille by.

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om  bestyrelsesarbejdet eller allerede nu ved, at du gerne vil være med i bestyrelsen fra oktober, kan du kontakte bestyrelsesformand Torben Færch Olesen: tfo@gorbech.dk

Udover nye bestyrelsesmedlemmer kan vi også godt bruge nogle frivillige, som har lyst til at hjælpe til ved de enkelte arrangementer. Du behøver altså ikke deltage i bestyrelsesarbejdet, men kan nøjes med ’at give en hånd’ op til et arrangement eller på den pågældende dag.

Ny hjemmeside på vej

I løbet af 2013 vil Bylauget påbegynde en overførsel og sortering af indholdet på den nuværende hjemmeside til en ny platform. Den gamle hjemmeside nedlægges herefter. Webadressen er fortsat: www.herslev-bylaug.dk

Nye beboere

Bylauget vil rigtig gerne byde nye beboere velkommen til Herslev med en velkomsthilsen.

Vi får ikke automatisk information om nye beboere, så I er meget velkomne
til at gøre os opmærksomme på det, hvis I er flyttet til byen for nyligt. Skriv til bestyrelsesformand Torben Færch Olesen: tfo@gorbech.dk

Økonomi

Herslev Bylaug kan kun eksistere og afholde arrangementer, hvis borgerne sender
bidrag. Derfor har vi vedlagt et girokort, som vi håber du vil benytte. Der er også muligt at indbetale direkte til banken Sydbank på: Reg.nr 7059 kontonr. 1144202 eller kontant til kasserer Kate Skjærbæk Rasmussen (Kildevang 3). Vi er meget glade for alle beløb, store som små, og vil på forhånd sige tusinde tak til alle som bidrager.

I dialog med Herslev Bylaug


Husk at du altid er velkomne til at kontakte os med forslag til aktiviteter og initiativer i byen. Vi har ikke mulighed for at gå ind i private problematikker, og henviser til Lejre kommune, hvis det drejer sig om sager af principiel karakter for området, men vi er altid glade for at høre fra jer, hvis I har forslag og ideer til byen.