Kom til Herslev men kør forsigtigt!

Tre veje fører til Herslev, og de to mest anvendte er vejen fra Kattinge og vejen fra Gevninge:

Vejen fra KattingeVejen fra Gevninge

For begge veje gælder det, at man mødes af skilteskoven, der gør opmærksom på nu kommer man til Herslev hvor man skal passe på cyklisterne, holde en lav fart - højst 40 km/t -  og være forberedt på smalle veje.

Hastighedsgrænsen på 40 km/t gælder overalt i byen . Men der er jo også hastighedsgrænsen på 50 km/t som gælder indenfor byskiltene, og det betyder at vejen til havnen har en hastighedsbegrænsning på 50 km/t:

                         Vejen mod Bognæs

Når man så forlader byen er der ingen specifik hastighedsbegrænsning på vejen mod Bognæs og mod Gevninge, og hastigheden skal derfor afpasses efter forholdene, men med den generelle begrænsning på 80 km/t.  Mod Kattinge er der en begrænsning på 60 km/t - og risiko for hjorte på vejen:

        Vejen mod Kattinge        Vejen mod Kattinge

Vejene er ret smalle og ved møde med modkørende kan det være nødvendigt at køre helt ud i rabatten, så et godt råd er:  
                           Hold en passende lav hastighed og kør forsigtigt.