Motion

Ønsker du motion er der i Herslevområdet mange ture du kan gå eller løbe og nogle kan også gennemføres på/med cykel.

Her følger forskellige forslag. De har alle busstoppestedet som udgangs- og slutpunkt .

0. Havneturen.
Fra busstoppet ned til lystbådehavnen og ltilbage.
2 km

1. Den lille strandtur.
Fra busstoppet ned til lystbådehavnen og langs stranden mod vest indtil stien op til Herslev Bygade og tilbage til busstoppet. Ikke velegnet til cykeltur.
2.8 km

2. Den store strandtur.
Fra busstoppet ned til lystbådehavnen og langs stranden mod vest indtil spejderhytten og op til Herslevvej og tilbage til busstoppet. Ikke velegnet til cykeltur.
4.2 km

3. Den lille rundtur.
Fra busstoppet ned mod Bognæs ad Bognæsvej, drej mod højre ved Rishøjvej, op til vejen med tilslutning til kirkestien og ad denne tilbage til Herslev og busstoppestedet.
4.0 km

4. Den store rundtur.
Fra busstoppet ned mod Bognæs ad Bognæsvej, drej mod højre ved Rishøjvejog videre til Kattinge og tilbage til Herslev og busstoppestedet.
5.1 km

5. Gevningeturen.
Fra busstoppet mod Gevninge, gennem det gamle Gevninge og ad landevejen til Kornerup, videre til Kattinge og tilbage til Herslev og busstoppestedet.
9.8 km

6. Trækfærgeturen.
Fra busstoppet mod Kattinge og videre mod Kornerup, men før Kornerup til venstre ved Hesselbjerggård, ned til gården og over hegnet og ind på marken, videre til trækfærgen og på den anden side af åen mod syd og op til Kongemarksvejen hvor man drejer til venstre mod Kattinge og hjem til busstoppestedet. Nærmest umuligt at gennemføre med cykler.
9.1 km

7. Kongemarkturen.
Fra busstoppet mod Kattinge, et lille stykke mod Kornerup men så mod Svogerslev ad Kongemarksvej. Videre over åen og nogle få hundrede meter ind i Roskilde Kommune, til venstre ad Kongemarken (hvor man ikke må køre i bil uden lovligt ærinde) indtil Boserupvej, til venstre mod Kattinge Værk og Kattinge, hvorfra man kommer tilbage til Herslev og busstoppestedet.
9.6 km

8. Den store Bognæstur - øst turen.
Fra busstoppet mod Bognæs, forbi Kongehøjen og hvor vejen deler sig vælges vejen mod højre - øst - og videre langs vejen ind i skoven. Her deler vejen sig, og der venter en rundtur, idet du kommer tilbage til dette sted hvad enten du vælger vejen ligeud eller mod venstre. Fortsætter du ligeud kommer du forbi det gamle skovløberhus, og hvis du trænger til en pause, så  er der ca. 100 meter længere fremme en kort afstikker til ørneobservationsstedet; ellers videre frem  - bare følg vejen - tilbage til der hvor vejen delte sig, og tilbage til Herslev.
12.6 km

9. Den lille Bognæstur - vest turen.
Fra busstoppet mod Bognæs, forbi Kongehøjen og hvor vejen deler sig vælges vejen ligeud, og lidt længere fremme vejen til venstre - mod vest - videre langs vejen ind i skoven. Følg vejen, og du kommer ned til stranden - bare fortsæt på vejen, som efter  ca 500 meter drejer til højre og ind i skoven. Bare følg vejen tilbage til hvor vejen delte sig, og tilbage til Herslev.
8.1 km


Alle afstande er omtrentlige og opmålt ved hjælp af web-siden
http://www.motion-online.dk/rutemaaler.htm