August 2015:

Indsamlingen i Kattinge og Herslev af underskrifter fra beboere med interesse for bedre bredbånd har resulteret i ca 120 underskrifter. Det betyder, at TDC nu er i gang med den konkrete planlægning af forbedringen.

Oktober 2015:
Midt i oktober er man gået i gang med gravearbejdet. Der er to typer arbejder: nedgravning af rør hvori fiberkabler fremføres og opsætning af teknikskabe hvori man monterer udstyr til at sammenkoble de nye fiberkabler med de gamle kobberkabler.  Begge typer arbejde er sat i værk.  Forventningen er, at gravearbejder er afsluttet midt i november og den tekniske side af sagen er afsluttet i uge 1, hvorefter der bliver et møde, formodentlig i uge 2 eller 3, hvor TDC vil orientere beboerne med henblik på at aftale med de enkelte husstande hvad TDC skal levere (og hvad de skal have i betaling).

Lejre Kommune er opmærksom på behovet for bedre mobil- og bredbåndsdækning hvilket man meddeler 11. aug. 2015.
Lejre Lokalavis følger op på sagen og skriver om sagen i uge 34, 2015.

Januar 2016:
TDC er nu kommet meget langt med arbejdet og der bliver indkaldt til et møde i sognegården d. 27. januar 16-19.


OBS:
Hvis du ikke nåede mødet d. 27. januar, så fortvivl ikke. Læs her om hvad du stadig kan gøre.