Usikre zoner i Herslev
Ovenstående gule områder viser hvor det IKKE er tilrådeligt
at affyre raketter og andet "flyvende" fyrværkeri, og i de røde
områder er det ikke tilrådeligt at affyre noget fyrværkeri
(OK - det går nok med bordbomber).

Det skyldes at vi i Herslev har mange huse med stråtag,
og det skal der tages særlige hensyn til.
Følgende regler og gode råd gælder for anvendelse af fyrværkeri:

Afbrænding af raketter, må ikke ske i mindre afstand end:

10 meter fra bygningers åbninger
200 meter fra bygninger med stråtag
200 meter fra let antændelige stakke og oplag (eks. halmstakke)
200 meter fra nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer eller lign.

Afbrænding af øvrigt fyrværkeri, må ikke ske i mindre afstand end:

100 meter fra bygninger med stråtag
100 meter fra let antændelige stakke og oplag (eks. halmstakke)
100 meter fra nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer eller lign.
Alle afstande som er angivet ovenfor, skal fordobles i vindretningen.

Se i øvrigt
https://www.borger.dk/Sider/Fyrvaerkeri.aspx

Lifa a/s, der arbejder med Kort & Ejendomsdata har i anledningen af
nytåret sammensat et kort med sikkerhedsafstande til stråtækte huse i
hele Danmark.Kortet er helt gratis at bruge, og det kan tilgås her:

http://kortviser.dk/ (Klik på Gratis adgang)
Ovenstående kort er henter derfra, og det er tydeligt at raketter og
lignende skal affyres udenfor byen.

Husk det, og husk også beskyttelsesbriller - i hvert fald til børnene!

Bylauget ønsker alle et
GODT NYTÅR