Trafikforholdene er altid et akut emne og således også nu. Bylauget er i dialog med kommunen om hvad der kan gøres for at forbedre forholdene. 12.maj havde vi et møde med en af kommunens medarbejdere, der arbejder med trafik,  for at diskutere forbedringer. Bylauget har til dette møde udarbejdet et forhandlingsoplæg, som kan ses her.

Efter mødet modtog vi d. 13.maj følgende opsummering af ønskerne, lavet af kommunens medarbejder:


Jeg fremsender hermed en mail, med de punkter jeg har noteret mig ved vores møde mandag den 12. maj 2014:

Jeg noterede mig følgende:

-          En adskillelse af parkeringspladsen foran Kirken og vejen. Mulig løsning: Afstribning ved en hvid stribe langs med vejen.

-          Krydset: Herslev Bygade/Kattingevej/Bognæsvej. Mulig løsning: En midterstribe rundt i krydset.

-          Skilt i krydset Herslev Bygade/Kattingevej/Bognæsvej under Bognæs 2, med STRANDEN (Blå/hvid).

-          Skilt i krydset Herslev Bygade/Kattingevej/Bognæsvej ved Kattingevej 1 (STRANDEN) ønskes udskiftes, så det bliver mere tydeligt (Blå/hvid).

-          Skilt i krydset Herslev Strandvej/Bognæsvej, med angivelse: STRANDEN (Blå/hvid).

-          Herslev Strandvej: Ønske om 40 km/t på Herslev Strandvej ned til Stranden/Lystbådehavnen. Sagen sendes til politiet.

-          Skilt på p-pladsen med angivelse af vej til toilettet.

-          Ønske om generelt lapning af afknækket asfalt kanter.

-          Spørgsmål fra Herslev Bylaug: Hvornår lægges der slidlag der hvor der er lavet kloak i 2013? Louise Brøndum undersøger.

 
Senere, d. 10.juli, modtog vi en status over sagen:


En lille status på projektet:

Jeg er i kontakt med entreprenør som er ved at afgive priser på arbejdet. Det kan ikke blive Vej og Park der udfører alt arbejdet, da de ikke laver ”så lange striber” ved stribearbejdet.

De har givet pris på skilte arbejdet, jeg afventer lige pt. en anden sag vedr. afstribning. Når den er afklaret, kan jeg i samme entreprise spørge om pris på de ønskede striber i Herslev, ellers bliver det for dyrt hvis entreprenøren skal ud af to omgange, så måske de kan slå nogle start omkostninger sammen. Det gælder jo om at få lavet så meget oppe hos jer som muligt J


Jeg har ladet mig fortælle at der er sat skilt op med henvisning til WC på stranden?

Hav en rigtig god sommer


Vi har været for langmodige og ikke forfulgt sagen nok, men det vil vi gøre  nu.
20.okt.2014