Opslagstavlen i Herslev

Som noget nyt vil Bylauget forsøge at administrere en elektronisk opslagstavle. Indtil videre vil det fungere på den måde, at tekster og billeder sendes til mailadressen opslag"snabel a"herslev.dk  hvor "snabel a" erstattes af @  hvorefter redaktøren vil formidle at opslaget bringes på opslagstavlen. Forbered gerne opslaget ved at sende en færdig pdf-fil, men hvis du har problemer med dette kan du nøjes med at sende en tekst hvorefter redaktøren vil sørge for det fornødne.

Redaktøren forbeholder sig ret til sortere i opslagene således at opslag med fornærmende indhold ikke bringes. Se f.eks. https://da.wikipedia.org/wiki/Netetikette.
Det betyder også, at der skal være et navn på den der har ansvaret for opslaget.

Og så til det egentlige, opslagene:

Vinter                                        opslået 3.jan.2017
Legekammerat søges            opslået 3.jan.2017
Fyrværkeri                                opslået 3.jan.2017
Urd                                            opslået 4.jan.2017