Skolebørn

Der er overvejelser om at reducere Trællerupskolen

til en forskole med kun 0-5 årgang. Derfor er der i

perioden 10.-30. juni en høringsfase hvor borgerne

kan diskutere sagen og sende forslag til kommunen.


Læs om planerne i Høringsmaterialet:

Tekstversion v diagramversion og også på 

kommunens hjemmeside.

Høringssvar sendes til 'cs@lejre.dk'.


Bylaugets høringssvar kan hentes her.